China Airlines quy định hành lý cho các chuyến bay đến và đi từ các địa điểm bên ngoài Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada. Tính từ ngày 15 tháng 2016, hạn mức hành lý miễn phí cho các chuyến bay chỉ do China Airlines điều hành. Đã được điều chỉnh thành các giá trị trong bảng dưới đây.

Hạng Tiết Kiệm

Quy định về hành lý xách tau và ký gửi cho khách hàng hạng tiết kiệm.

Hành lý xách tay Hành lý ký gửi (Cho các chuyến bay bên ngoài Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada)
-Chiều cao tối đa: 9 icnh (23cm)

-Chiều rộng tối đa: 14 inch (36cm)

-Chiều dài tối đa: 22 inch (56cm)

-Trọng lượng tối đa: 7kg

-Số lượng: 1 kiện

 

30kg

Số lượng hành lý ký gửi không bị hạn chế. Nhưng trọng lượng của hành lý ký gửi phải tuân thủ quy định.

-Tổng ba kích thước của mỗi hành lý không được phép vượt quá 62 inch (158cm)

-Tổng ba kích thước của hai hành lý không được phép vượt quá 107 inch (273 cm).

-Trọng lượng của mỗi hành lý không được phép vượt quá 23kg.

-Số lượng: 2 kiện.

 

Hạng tiết kiệm đặc biệt

Quy định về hành lý xách và ký gửi cho hạng tiết kiệm đặc biệt

Hành lý tiết kiệm Hành lý ký gửi (Cho các chuyến bay bên ngoài Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada)
-Chiều cao tối đa: 9inch (23cm)

-Chiều rộng tối đa: 14inch (36cm)

-Chiều dài tối đa: 22 inch (56cm)

-Trong lượng: 7kg.

-Số lượng: 1 kiện.

35kg

Số lượng hành lý ký gửi không bị hạn chế, nhưng trọng lượng của hành lý ký gửi phải tuân thủ quy định.

-Tổng ba kích thước của mỗi hành lý không được phép vượt quá 62 inch (158cm)

-Tổng ba kích thước của hai hành lý không được phép vượt quá 107 inch (273 cm).

-Trọng lượng của mỗi hành lý không được phép vượt quá 28kg.

-Số lượng: 2 kiện

 

Hạng Thương Gia

Quy định về hành lý xách tay và hành lý gửi hạng thương gia

Hạng lý xách tay Hành lý ký gửi (Cho các chuyến bay bên ngoài Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada)
-Chiều cao tối đa: 9inch (23cm)

-Chiều rộng tối đa: 14 inch (36cm)

-Chiều dài tối đa: 22 inch (56cm)

-Trọng lượng: 7kg

– Số lượng: 1 kiện

-Hành lý khác: được phép mang theo một túi du lịch đựng quần áo (độ dày sau khi gập: dưới 20cm).

40kg

Số lượng hành lý ký gửi không bị hạn chế. Nhưng trọng lượng của hành lý ký gửi phải tuân thủ quy định.

-Tổng ba kích thước của mỗi hành lý không được phép vượt quá 62 inch (158cm)

-Trọng lượng của mỗi hành lý không được phép vượt phép vượt quá 32kg.

-Số lượng: 2 kiện.

 

error: Content is protected !!
Chat Zalo Liên hệ qua Viber Gọi điện